Middag hjem

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr middag levert hjem. Brukerne kan forvente:

  • at maten er varm og velsmakende
  • at maten leveres til avtalt tid og sted
  • at levering vil starte én dag etter inngått avtale

Hvem kan få tilbudet?

Matombringertjenesten er et tilbud til eldre og andre som, etter vurdering av hjemmetjenesten, selv ikke klarer den daglige matlagingen. I henhold til Næringsmiddeltilsynets regler og for å klare å holde maten varm, går grensen for levering av tjenesten ved 12 kilometer fra Froland sykehjem.

Hvordan få tilbudet?

For å få tilbudet, må du ta kontakt med hjemmetjenesten. Hjemmesykepleien vurderer om det er behov for å få mat brakt ut og sørger for avtale om dette.

Hva koster det?

Omsorg - Priser på mat
Måltid Pris
Middag m/dessert Kr 85
Grøt/Lapskaus Kr 60

 

Omsorg - Priser matabonnement
Månedsabonnement på mat Pris
Brødmat (frokost-kvelds) Kr 2300
Middag 2 dager pr.uke Kr 680
Middag 3 dager pr.uke Kr 1020
Middag 4 dager pr.uke Kr 1330
Middag 5 dager pr.uke Kr 1650
Middag 6 dager pr.uke Kr 1980
Middag 7 dager pr.uke Kr 2300
Fullkost (frokost, lunsj,middag og aftens) Kr 4600

Avbestilling av måltid

Avbestilling av matleveringen kan kun gjøre ved fravær på 3 dager eller mer,  du må avbestille dette senest kl. 12.00 dagen før til kjøkkenet på telefon 948 51 782.

Kontaktinfo

Kjøkken og kafeteria

Telefon
948 51 782

E-post
post@froland.kommune.no

Leder for kjøkkenet
Bjørn Torgeir Larsen

Mobil
924 66 661 

E-post
bjorn.torgeir.larsen@froland.kommune.no

Hjemmetjenesten

Telefon kl. 08:30-15:00
37 23 56 16

Mobil - hele døgnet
975 65 185

E-post
post@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse
Furuvegen 2
4820 Froland

Leder
Gudrun Haraldstad

E-post
gudrun.haraldstad@froland.kommune.no