Middag hjem

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr middag levert hjem. Brukerne kan forvente:

  • at maten er varm og velsmakende
  • at maten leveres til avtalt tid og sted
  • at levering vil starte én dag etter inngått avtale

Hvem kan få tilbudet?

Matombringertjenesten er et tilbud til eldre og andre som, etter vurdering av hjemmetjenesten, selv ikke klarer den daglige matlagingen. I henhold til Næringsmiddeltilsynets regler og for å klare å holde maten varm, går grensen for levering av tjenesten ved 12 kilometer fra Froland sykehjem.

Hvordan få tilbudet?

For å få tilbudet, må du ta kontakt med hjemmetjenesten. Hjemmesykepleien vurderer om det er behov for å få mat brakt ut og sørger for avtale om dette.

Hva koster det?

Omsorg - Priser på mat
Måltid Pris
Middag m/dessert Kr 80
Middag u/dessert Kr 70
Grøt Kr 50
Kun suppe/dessert Kr 25
Frokost Kr 39
Aftens Kr 39

 

Omsorg - Priser matabonnement
Månedsabonnement på mat Pris
Brødmat Kr 2150
Middag Kr 2110
Full kost Kr 4300

Avbestilling av måltid

Vil du avbestille matleveringen, må du gjøre det senest kl. 10:00 samme dag til kjøkkenet på telefon 948 51 782.

Kontaktinfo

Kjøkken og kafeteria

Telefon
948 51 782

E-post
post@froland.kommune.no

Leder for kjøkkenet
Bjørn Torgeir Larsen

Mobil
924 66 661 

E-post
bjorn.torgeir.larsen@froland.kommune.no

Hjemmetjenesten

Telefon kl. 08:30-15:00
37 23 56 16

Mobil - hele døgnet
975 65 185

E-post
post@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse
Furuvegen 2
4820 Froland

Leder
Gudrun Haraldstad

E-post
gudrun.haraldstad@froland.kommune.no