Middag hjem

 

 

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr middag levert til hjemmet.

Brukerne kan forvente av oss:

  • At maten er varm og velsmakende, og at den leveres til avtalt tid og sted
  • At levering vil starte én dag etter inngått avtale

Hvem kan få tilbudet?

Matombringertjenesten er et tilbud til eldre og andre som, etter vurdering av hjemmetjenesten, selv ikke klarer den daglige matlagingen.

I henhold til Næringsmiddeltilsynets regler og for å klare å holde maten varm, går grensen for levering av tjenesten ved 12 kilometer fra Froland sykehjem.

Hvordan få tilbudet?

For å få tilbudet, må du ta kontakt med hjemmetjenesten. Hjemmesykepleien vurderer om det er behov for å få mat brakt ut og sørger for avtale om dette.

Hva koster det?

Omsorg - Priser på mat
Måltid Pris
Middag m/dessert Kr 77
Middag u/dessert Kr 67
Grøt Kr 46
Kun suppe/dessert Kr 21
Frokost Kr 36
Aftens Kr 36

 

Omsorg - Priser matabonnement
Månedsabonnement på mat Pris
Brødmat Kr 2123
Middag Kr 2105
Full kost Kr 4228

Avbestilling av måltid

Vil du avbestille matleveringen, må du gjøre det senest kl. 10:00 samme dag til kjøkkenet på telefon 948 51 782.

Kontaktinfo

Kjøkken og kafeteria

Telefon
948 51 782

E-post
post@froland.kommune.no

Leder for kjøkkenet
Bjørn Torgeir Larsen

Mobil
924 66 661 

E-post
bjorn.torgeir.larsen@froland.kommune.no

Hjemmetjenesten

Telefon kl. 08:30-15:00
37 23 56 16

Mobil - hele døgnet
975 65 185

E-post
post@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse
Furuvegen 2
4820 Froland

Leder
Gudrun Haraldstad

E-post
gudrun.haraldstad@froland.kommune.no