Hjemmesykepleie

Vi tildeler hjemmesykepleie til innbyggere som har behov for nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleie gis ved behov etter vurdering og vedtak.

Hjemmesykepleien tilbyr

 • pleie og omsorg tilpasset personens behov
 • oppfølging etter opphold på sykehus
 • observasjon og oppfølging etter sykdom eller skader
 • omsorg ved livets slutt

Hvem kan få tilbudet?

Behovet vurderes med bakgrunn i

 • hva personen selv kan klare
 • personens egen oppfatning av sin situasjon, sitt hjelpebehov og sine ressurser
 • om ektefelle eller pårørende kan bistå
 • en faglig vurdering av personens helsesituasjon fysisk og mentalt, boforhold og familiesituasjon

Personalet overtar ikke gjøremål personen selv er i stand til å utføre. Vi vurderer alltid fortløpende om det gis riktig tjenestetilbud.

Vi forventer at

 • pårørende følger til lege eller andre typer avtaler 
 • hjemmesykepleien får beskjed hvis brukeren ikke er hjemme til avtalt tid
 • hjelpemidler brukes og nødvendig tilrettelegging gjøres, også av hensyn til personalet
 • pårørende er en viktig samarbeidspartner

Slik søker du

Brukeren, pårørende, sykehuset eller andre instanser melder behovet skriftlig eller muntlig. Ved søknader eller henvendelser gjør vi et vurderingsbesøk. Om nødvendig, kan du få hjelp med søknaden.

Søke om hjemmesykepleie (PDF, 136 kB)

Klage

Vedtak kan påklages til statsforvalteren i tråd med forvaltningslovens regler. Klagen sendes først til omsorgstjenesten.

Lover og rettigheter

Kontaktinfo

Koordinering og tildeling

Leder
Marit Bolstad Tveide

 

Saksbehandler
Rita Lund Løvdal
Telefon
948 31 942

 

Saksbehandler
Maria Veronica Cavonius
Telefon
948 42 339

 

Saksbehandler
Mari Mykland
Telefon
480 93 474

 

Hjemmesykepleie
mandag - fredag 08:00-15:00

Teamleder omsorgsbolig
Gudrun Haraldstad
Telefon 
910 08 469

Teamleder distrikt
Guro Landsverk
Telefon
948 93 479