Hjemmehjelp

Hjemmetjenestens hovedoppgave er renhold i private hjem:

  • Nødvendig rengjøring av rom som er i daglig bruk
  • Sengetøyskift
  • Vask av klær

Vi ønsker å levere en forutsigbar tjeneste til fornøyde brukere. Vi tilrettelegger for at brukeren i så stor grad som mulig får de samme ansatte å forholde seg til, mest mulig brukertid og minst mulig transporttid.

Hvem kan få tilbudet?

Brukeren må ha et særlig behov for praktisk hjelp på grunn av sykdom eller funksjonshemming. All hjelp blir vurdert ut fra behov og hva en kan gjøre selv. Vi vurderer også om andre i husstanden kan hjelpe. Hvis behovet endrer seg, gjør vi en ny vurdering.

Søke om hjemmehjelp (PDF, 136 kB)

Hva koster det?

Betalingen beregnes med utgangspunkt i husstandens samlede inntekt. Faktura sendes pr måned.

Hjemmehjelp - Priser
Husstandens årsinntekt Pris per time/måned
kr 0 - 237 240 kr 220 pr mnd
kr 237 241 - 355 860 kr 285 per time
kr 355 861 - 474 480 kr 335 per time
kr 474 481 - 593 100 kr 385 per time
kr 593 101 - kr 440 per time

Vask av klær: Kr 60 per maskin

Kontaktinfo

Koordinering og tildeling

Leder
Marit Bolstad Tveide

 

Saksbehandler
Rita Lund Løvdal

Telefon
948 31 942

 

Saksbehandler
Maria Veronica Cavonius

Telefon
948 42 339