Hjemmehjelp

Hva tilbyr vi?

Hjemmehjelpstjenestens hovedoppgave er renhold i private hjem:
  • Nødvendig rengjøring av rom som er i daglig bruk
  • Sengetøyskift
  • Vask av tøy
Vi ønsker å levere en forutsigbar tjeneste til fornøyde brukere. Vi tilstreber at brukeren i så stor grad som mulig får de samme ansatte å forholde seg til, mest mulig brukertid og minst mulig transporttid.
 

Hvem kan få tilbudet?

Brukeren må ha et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom eller funksjonshemming. All hjemmehjelp blir nøye vurdert ut ifra av behov og hva en kan gjøre selv. Vi vurderer også om andre i husstanden kan hjelpe. Hvis behovet endrer seg, gjør vi en ny vurdering.

Slik søker du

Søke om hjemmehjelp (PDF, 148 kB)

Send søknaden i vanlig brevpost til omsorgstjenesten.

Hva koster det?

Betalingen beregnes med utgangspunkt i husstandens samlede inntekt. Faktura sendes fire ganger i året.

Hjemmehjelp - Priser
Husstandens årsinntekt G - beløp Pris per time
0 - 2 G kr 0 - 212 797 kr 210
2 - 3 G kr 212 798 - 319 196 kr 265
3 - 4 G kr 319 197 - 425 595 kr 315
4 - 5 G kr 425 596 - 531 994 kr 365
Over 5 G kr 531 995 kr 415

 

Pris på vask av tøy: Kr 50 per maskin

Kontaktinfo

Hjemmetjenesten

Telefon kl. 08:30-15:00
37 23 56 16

Mobil - hele døgnet
975 65 185

E-post
post@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse
Furuvegen 2
4820 Froland

Leder
Gudrun Haraldstad

E-post
gudrun.haraldstad@froland.kommune.no