Hjemmehjelp

Hva tilbyr vi?

Hjemmehjelpstjenestens hovedoppgave er renhold i private hjem:
  • Nødvendig rengjøring av rom som er i daglig bruk
  • Sengetøyskift
  • Vask av tøy
Vi ønsker å levere en forutsigbar tjeneste til fornøyde brukere. Vi tilstreber at brukeren i så stor grad som mulig får de samme ansatte å forholde seg til, mest mulig brukertid og minst mulig transporttid.
 

Hvem kan få tilbudet?

Brukeren må ha et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom eller funksjonshemming. All hjemmehjelp blir nøye vurdert ut ifra av behov og hva en kan gjøre selv. Vi vurderer også om andre i husstanden kan hjelpe.
 
Hvis behovet endrer seg, gjør vi en ny vurdering.
 

Slik søker du


Send søknaden i vanlig brevpost til omsorgstjenesten.

Hva koster det?

Betalingen beregnes med utgangspunkt i husstandens samlede inntekt. Faktura sendes fire ganger i året.

Hjemmehjelp - Priser
Husstandens årsinntekt G - beløp Pris per time
0 - 2 G kr 0 - 193 766 kr 210
2 - 3 G kr 193 767 - 290 649 kr 265
3 - 4 G kr 290 650 - 387 532 kr 315
4 - 5 G kr 387 533 - 484 415 kr 365
Over 5 G kr 484 416 kr 415

 

Med inntekt inntil 2 G (kr 193 766) er prisen for hjemmehjelp maksimum kr 210 per måned. Betalingssatsene reguleres hvert år.

Pris på vask av tøy: Kr 50 per maskin.

Kontaktinfo

Hjemmetjenesten

Telefon kl. 08:30-15:00
37 23 56 16

Mobil - hele døgnet
975 65 185

E-post
post@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse
Furuvegen 2
4820 Froland

Leder
Gudrun Haraldstad

E-post
gudrun.haraldstad@froland.kommune.no

 

Omsorgstjenesten

Sentralbord
37 23 55 00

E-post
post@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse
Furuvegen 2
4820 Froland