Hjelpemidler

For å få tildelt tekniske hjelpemidler, må du ha et særlig behov på grunn av sykdom eller funksjonshemming. Tildelingen skjer i samarbeid med fysio- eller ergoterapitjenesten og blir vurdert med bakgrunn i behovet. Ergoterapeuten kan hjelpe deg å søke. Hvis behovet endres, gjør vi en ny vurdering. Tjenesten er gratis.

Vår ambulerende vaktmester bringer og monterer hjelpemidlene. Vaktmesteren har også ansvar for montering og vedlikehold av trygghetsalarmene.

Kontaktinfo

Koordinering og tildeling

Leder
Marit Bolstad Tveide

 

Saksbehandler
Rita Lund Løvdal
Telefon
948 31 942

 

Saksbehandler
Maria Veronica Cavonius
Telefon
948 42 339

 

Telefon
Ambulerende vaktmester
975 97 611