Hjelpemidler

For å få tildelt tekniske hjelpemidler, må du ha et særlig behov på grunn av sykdom eller funksjonshemming. Tildelingen skjer i samarbeid med fysio- eller ergoterapitjenesten og blir vurdert med bakgrunn i behovet. Ergoterapeuten kan hjelpe deg å søke. Hvis behovet endres, gjør vi en ny vurdering. Tjenesten er gratis.

Vår ambulerende vaktmester bringer og monterer hjelpemidlene. Vaktmesteren har også ansvar for montering og vedlikehold av trygghetsalarmene.

Kontaktinfo

Tjeneste- og boligkontor

Leder
Marit Bolstad Tveide

 

Saksbehandler
Rita Lund Løvdal
Telefon
948 31 942

 

Saksbehandler
Maria Veronica Cavonius
Telefon
948 42 339

 

Telefon
Ambulerende vaktmester
975 97 611