Hjelpemidler

Hva tilbyr vi?

Ambulerende vaktmester bringer og monterer tekniske hjelpemidler. Du vil kunne få kommunens ergoterapeut til å søke om nødvendige hjelpemidler. Vaktmesteren har også ansvar for montering og vedlikehold av trygghetsalarmene.

Hvem kan få tilbudet?

En må ha et særlig behov for tekniske hjelpemidler i hjemmet på grunn av sykdom eller funksjonshemming. All tildeling av hjelpemidler blir nøye vurdert med bakgrunn i behovet. Tildelingen skjer i samarbeid med fysioterapi- eller ergoterapitjenesten i kommunen. Hvis behovet endrer seg, gjør vi en ny vurdering.

Slik søker du

Søke om hjelpemidler (PDF, 136 kB)

Send søknaden i vanlig brevpost til omsorgstjenesten.

Hva koster det?

Du betaler en egenandel. Regning sendes ut fire ganger i året.

Kontaktinfo

Ambulerende vaktmester

Telefon
37 23 56 14

Mobil
975 97 611

Åpningstider

Mandag-fredag kl 08:00-15:00