Demensteam

Hva tilbyr vi?

Demensteamet skal sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud.

Våre arbeidsoppgaver

  • Vi foretar hjemmebesøk med fokus på kartlegging og utredning av diagnose og hjelpebehov
  • Vi gir råd og veiledning knyttet til diagnose og oppfølging og behandling til brukere
  • Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
  • Vi gir støtte og veiledning til pasienter og pårørende

Hvem kan få tilbudet?

Alle som har en bekymring knyttet til demens, enten for egen del, som pårørende eller som hjelpepersonell, kan gjerne ta kontakt med oss.

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. 

Kurset er lagt opp over fire samlinger og blir arrangert hvert andre år. Kurset blir annonsert på kommunens Facebook-side, og du kan også ta kontakt med oss.

 

Kontaktinfo

Demensteam

Kontaktperson
Rita Lund Løvdal

Telefon
37 23 56 16

E-post
Rita.Lund.Lovdal@froland.kommune.no