Pårørendeskolen høsten 2023

Hva er pårørendeskolen?

Pårørendeskolen er et kurs for deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demens. Gjennom foredrag og gruppesamtaler treffer du fagpersoner og andre pårørende. Du får kunnskap om demens og innsikt i følgene sykdommen kan ha for personen selv, deg som pårørende og øvrig familie.

Temaer

 • Demenssykdommer v/lege Marte Evensen
 • Kommunikasjon v/Astri Saudland
 • Rettigheter, lover og kommunens tilbud v/Marit Bolstad Tveide
 • Pårørendes erfaringer

Kursholdere er Randi Bujordet, Liv Maria R. Hovatn og Åse Johanne Grimenæs.

Når og hvor?

Kurset holdes i kafeen på sykehjemmet kl. 18:00-21:00 over fire samlinger:

 • 25. oktober
 • 01. november
 • 08. november
 • 15. november

Påmeldingsfristen er 20. oktober. Om du har spørsmål eller vil melde deg på, kontakt Liv Maria R. Hovatn på tlf. 913 47 067 eller send e-post til liv.maria.ravnasen.hovatn@froland.kommune.no.

Pårørendeskolens mål

 • Gi økt kunnskap om demenssykdommer
 • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens
 • Bidra til bedre kjennskap til rettigheter og lover og hvordan en kontakter hjelpeapparatet
 • Tilby støtte gjennom å møte andre i samme situasjon

Vi legger vekt på åpenhet i trygge omgivelser. Sensitive opplysninger skal forbli mellom deltakerne.