Demens - kurs for pårørende

Har du en venn eller et familiemedlem med demens? På kurset Pårørendeskolen møter du fagpersoner og andre pårørende. Kurset holdes på dagsenteret i Furuvegen 5 og går over fire onsdager kl. 18:00-21:00. Oppstart er 12. oktober.

Temaer:

  • Demenssykdommene
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Pårørendeerfaring
  • Lovverk
  • Tjenestetilbud i kommunen

For påmelding og mer info, ring Åse Johanne Grimenæs på tlf. 481 21 926. Kurset er gratis. Påmeldingsfrist: 1. oktober