Dagtilbud og aktiviteter

Dagtilbud gir aktivitet til personer med demens og personer med stort hjelpebehov. Tilbudet gis hjemmeboende som

  • har et omfattende hjelpebehov
  • opplever isolasjon og ensomhet som kan medføre fare for svikt i egenomsorg
  • har behov for aktivisering

Søke om dagtilbud (PDF, 136 kB)

Egenandelen er kr 130 per dag. Hvis du søker på vegne av en annen, må du ha fullmakt. Søknader behandles fortløpende.

Kontaktinfo

Koordinering og tildeling

Leder
Marit Bolstad Tveide

 

Saksbehandler
Rita Lund Løvdal
Telefon
948 31 942

 

Saksbehandler
Maria Veronica Cavonius
Telefon
948 42 339

 

Dagsenter
mandag - fredag 08:00-15:00
Telefon
481 21 926