Dagtilbud og aktiviteter

 

Hva tilbyr vi?

Tilbudet om dagaktivitet skal bidra til:

  • aktivisering og sosial kontakt
  • avlastning for pårørende
  • alene hjemmeboende

Hvem kan få tjenesten?

Dagtilbud gir aktivitet til personer med demens og personer som har stort hjelpebehov. Dagtilbudet er for mennesker som bor hjemme og som:

  • har et omfattende hjelpebehov
  • opplever isolasjon og ensomhet, som kan medføre fare for svikt i egenomsorg
  • har behov for aktivisering

Slik søker du

Søknad om omsorgstjenester (PDF, 398 kB)

For å få hjelp til å søke om dagopphold, ta kontakt med kommunen ved omsorgstjenesten. Hvis du søker på vegne av en annen, må du ha fullmakt.

Send søknaden til Froland omsorgstjeneste. Søknader behandles fortløpende.

Hva koster det?

En betaler en egenandel på kr 85 per dag.

Lover

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter Lov om helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinfo

Omsorgstjenesten

Sentralbord
37 23 55 00

E-post
post@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse
Furuvegen 2
4820 Froland