Omsorg

På grunn av koronaviruset er det besøksforbud på sykehjemmet.

Ved spesielle behov, ta kontakt på telefon.

Vi anmoder sterkt om ikke å besøke serviceboligene i Furuveien 4 og 5.