Omsorg

På grunn av koronaviruset er det besøksrestriksjoner på sykehjemmet.

Her finner du info om besøk.

Vi anmoder sterkt om ikke å besøke serviceboligene i Furuveien 4 og 5.