Hjemmehjelp

Hjemmetjenestens hovedoppgave er renhold i private hjem:

  • Nødvendig rengjøring av rom som er i daglig bruk
  • Sengetøyskift
  • Vask av klær

Vi ønsker å levere en forutsigbar tjeneste til fornøyde brukere. Vi tilrettelegger for at brukeren i så stor grad som mulig får de samme ansatte å forholde seg til, mest mulig brukertid og minst mulig transporttid.

Hvem kan få tilbudet?

Brukeren må ha et særlig behov for praktisk hjelp på grunn av sykdom eller funksjonshemming. All hjelp blir vurdert ut fra behov og hva en kan gjøre selv. Vi vurderer også om andre i husstanden kan hjelpe. Hvis behovet endrer seg, gjør vi en ny vurdering.

Søke om hjemmehjelp (PDF, 136 kB)

Hva koster det?

Betalingen beregnes med utgangspunkt i husstandens samlede inntekt. Faktura sendes pr måned.

Hjemmehjelp - Priser
Husstandens årsinntekt Pris per time/måned
kr 0 - 237 240 kr 230 pr mnd
kr 237 241 - 355 860 kr 290 per time
kr 355 861 - 474 480 kr 340 per time
kr 474 481 - 593 100 kr 390 per time
kr 593 101 - kr 445 per time

Vask av klær: Kr 65 per maskin

Kontakt

Koordinering og tildeling
Navn og e-post Stilling Telefon
Rita Lund Løvdal Saksbehandler 94 83 19 42
Maria Veronica Cavonius Saksbehandler 94 84 23 39
Mari Mykland Saksbehandler 48 09 34 74
Marit Bolstad Tveide Leder