Helsehjelp for flyktninger

Flyktninger som kommer til Norge, har rett til helsehjelp. Gravide, syke og personer som trenger medisiner, skal få helsehjelp så tidlig som mulig. Personer som har plager fordi de har opplevd krig, tortur, vold eller overgrep, har også rett til helsehjelp.

På helsenorge.no finner du info på flere språk:

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger