Flyktningvenn

Målet med flyktningvennordningen er å bidra til bedre integrering i det norske samfunnet. Å være flyktningvenn innebærer jevnlig å møte en flyktning eller en flyktningfamilie. Samværet finner som regel sin form etter behov og interesser. Dere kan for eksempel gå tur, gjøre lekser, lage mat eller trene sammen.

Flyktningtjenesten trenger stadig nye flyktningvenner og vennefamilier. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.