Kommunal bolig

Kommunal bolig er et tilbud om å leie en bolig som kommunen eier. Ledige boliger blir tildelt de som har størst behov og fyller kriteriene. Antallet boliger er begrenset.

Det er kommunenes ansvar å bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet får bistand til å skaffe og beholde egnet bolig. Vi kan for eksempel gi råd om økonomi eller hjelpe deg å søke startlån. Kommunale boliger er ikke lovpålagt, men i Froland har vi valgt å ha slike boliger som et tiltak for personer som ikke kan skaffe bolig på privatmarkedet.

Hvem kan søke?

Du må være uten egnet bolig og uten mulighet til å skaffe bolig på egenhånd eller med hjelp av kjente. Det må være økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjør at du ikke er i stand til å skaffe et sted å bo. Lav inntekt er ikke i seg selv nok til å få kommunal bolig.

Hvordan søker jeg?

Du kan søke digitalt eller på papir. Den digitale løsningen heter Kobo og er utviklet av Husbanken. Du må logge deg inn med elektronisk ID (f.eks. BankID).

Søke om kommunal bolig (digitalt)

Søke om kommunal bolig (levere eller sende som brevpost) (PDF, 208 kB)

Hva koster det?

Du betaler husleie og strøm. Husleia er nesten som markedsleie, men du kan søke bostøtte. Husk å melde flytting til Folkeregisteret. Du må selv ordne med innboforsikring.

Hva skjer etter jeg har søkt?

Vi behandler søknaden din og sender deg et vedtak. Det er mulig å klage på vedtaket. Om du takker nei, kan du ikke regne med å få tilbud om annen bolig.

Selv om du fyller kriteriene, kan det ta tid før du får tilbud om bolig, for antallet boliger er begrenset. Når vi har en egnet bolig ledig, kontakter vi deg. Du får informasjon om husleie og kan komme på visning. Så snart boligen er innflyttingsklar, avtaler vi tid for å skrive kontrakt. Vi går gjennom husleiekontrakten og ordensreglene sammen, og du får utlevert nøkler.

Hvordan skaffe bolig selv?

Om du står i fare for å miste din nåværende bolig, må du raskt prøve å finne annet bosted.

  • Søk på finn.no i Froland og i nærheten
  • Sett inn annonser i avisene og på finn.no
  • Heng opp lapper i butikkene
  • Gå på visninger

Har du akutt behov for et sted å bo, ta kontakt med NAV.

Kontakt

Koordinering og tildeling
Navn og e-post Stilling Telefon
Rita Lund Løvdal Saksbehandler 94 83 19 42
Maria Veronica Cavonius Saksbehandler 94 84 23 39
Mari Mykland Saksbehandler 48 09 34 74
Marit Bolstad Tveide Leder