HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 og senere får tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Vaksinen er frivillig. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder.

Hvem får tilbud om vaksinen?

De som får tilbudet er kvinner født 1991 og senere:

  • Kvinner som ikke tidligere har fått tilbud om HPV-vaksine
  • Jenter/kvinner som tidligere har takket nei til HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Hvorfor er det så viktig å ta vaksinen?

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft, og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.  

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Slik avtaler du vaksinering

Ta kontakt med Froland helsestasjon ved helsesøster Lillian Tobiassen Ravnåsen på telefon 37 50 25 70.

Vil du vite mer?

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine