Kontakt landbruk og skogbruk

Kontakt landbruk og skogbruk
Stilling Navn Telefon E-post
Landbrukssjef Morten Foss 979 77 311 morten.foss@froland.kommune.no
Skogbrukssjef Trude Engesland 901 61 333 trude.engesland@froland.kommune.no


Post- og besøksadresse: Frolandsveien 995, 4820 Froland