Eiendomsskatt

Vi har ikke eiendomsskatt på vanlige beboelseshus i Froland kommune. Det er kun verker og bruk som har dette per i dag.

Eiendomsskatt utskrives med for tiden 7 promille av takstverdien, hvilket er lovens maksimum.