Etablerer- og kunnskapsprøver

Det er Arendal kommune som gjennomfører kunnskapsprøver i alkoholloven (salg og skjenking) og serveringsloven (etablererprøven). Avtalen innebærer at Arendal kommune ivaretar Froland kommunes plikter i forhold til gjennomføring av kunnskapsprøver.

Kontaktinfo

Gunn Haga Brekka
Konsulent bevillinger
Telefon 37 01 35 15 eller 913 05 297
gunn.haga.brekka@arendal.kommune.no

eller
Arendal kommune, Postboks 780 Stoa, 4809 Arendal
E-post: postmottak@arendal.kommune.no 
Sentralbord: 37 01 30 00
Faks: 37 01 30 13