Strømstøtte til frivillige organisasjoner

For å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene, har regjeringen opprettet en strømstøtteordning for frivillige lag og organisasjoner. Ordningen gjelder fra april 2022 til mars 2023, og en kan søke hvert kvartal.

Info om hvem som kan søke finner du på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside. Søknadsskjema for perioden april - juni 2022 blir lagt ut i slutten av august.

Kontaktinfo

Kultur- og næringsrådgiver
Ole Tom Tjuslia

Telefon
928 24 882

E-post
ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no

Besøks- og postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland