Turnhallen

Lag og foreninger kan hver vår søke om faste treningstider for sesongen fra august til juni.

Stor trampoline og klatrevegg kan benyttes kun av autorisert personell. Se egne retningslinjer.

Slik søker du

Du kan søke til Froland kommune om å leie hallen til enkeltarrangement eller for et helt skoleår.

Leie til enkeltarrangement

Du må søke om enkeltarrangement minst to uker før ønsket leiedato. Du benytter dette søknadsskjemaet:

Søknad om enkeltarrangement

Leie for et skoleår - sesongleie

Frist for å søke om sesongleie er 1. mai. Du benytter dette søknadsskjemaet:

Søknad om sesongleie

Utkast til fordeling av halltid vil bli laget innen 15. mai, og endelig fordeling vil foreligge etter klagefristen på tre uker.

Turnhallen - Priser
Turnhallen Priser Tid
1/1 hall kr 350 per time
1/1 hall kr 3 400 per dag

Utleiereglement/Nøkkelkvittering (PDF, 216 kB)

Kontaktinfo

Teknisk virksomhet - Frolandia

Kontaktperson
Anne Grete L. Lysvoll

Telefon
37 50 24 00

E-post
anne.grete.l.lysvoll@froland.kommune.no

Besøksadresse
Jomåsveien 33
4820 Froland