Frolandshallen

På dagtid brukes Frolandshallen til gym for skolene, men om kvelden leies Frolandshallen ut til annen aktivitet. Lag og foreninger kan hver vår søke om faste treningstider for sesongen fra august til juni.

Slik søker du

Du kan søke til Froland kommune om å leie hallen til enkeltarrangement eller for et helt skoleår.

Leie til enkeltarrangement

Du må søke om enkeltarrangement minst 2 uker før ønsket leiedato. Du benytter dette søknadsskjemaet:

Søknad om enkeltarrangement

Leie for et skoleår - sesongleie

Frist for å søke om sesongleie er 1. mai. Du benytter dette søknadsskjemaet:

Søknad om sesongleie

Utkast til fordeling av halltid vil bli foretatt innen 15. mai, og endelig fordeling vil foreligge etter klagefristen på 3 uker.

Frolandshallen - Priser
Frolandshallen Pris Tid
1/1 hall kr 415 per time
2/3 hall kr 330 per time
1/3 hall kr 210 per time
Terminfesta kamper kr 560 per kamp
Arrangement 1/1 hall kr 4 135 per dag
Arrangement 2/3 hall kr 3 300 per dag
Arrangement 1/3 hall kr 2 050 per dag


Utleiereglement/nøkkelkvittering (PDF, 219 kB)

Kontaktinfo

Teknisk virksomhet - Frolandia

Kontaktperson
Anne Grete L. Lysvoll

Telefon
37 50 24 00

E-post
anne.grete.l.lysvoll@froland.kommune.no

Besøksadresse
Jomåsveien 33
4820 Froland