Leie av lokaler og anlegg

På grunn av koronaviruset
er kulturarrangementer, idrettsarrangementer og lignende forbudt frem til 15. juni.

Regjeringen vil innen 1. mai gi informasjon om forbudet skal oppheves, endres eller forlenges.