FUFA (Froland-Ung-Fritid-Aktiv)

FUFA er et gratis fritidstilbud rett etter skoletid hver mandag fra kl. 14:30-16:30.

Vi tilbyr elever fra 5.-7. trinn et inkluderende og meningsfylt aktivitetstilbud. Elevene får et sunt måltid, hjelp til leksene, være sammen med venner og fysisk aktivitet. Det er et kvalitetsrettet nøytralt lavterskeltilbud der det ikke stilles krav til kunnskap for å delta.

Tilbudet sitt hovedfokus er å gi elevene mestring og glede, kombinert med et sundt kosthold og trygge rammer.