Dagsturhytta

Dagsturhytta Agder

I samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank er Agder fylkeskommune i gang med et prosjekt for å sette opp 25 dagsturhytter innen 2025. Hensikten er å bidra til at flere kommer ut på tur. En håper hyttene skal gi mer friluftsliv, økt fysisk aktivitet og gode naturopplevelser.

Alle Agder-kommunene har gjort vedtak om at de ønsker å sette opp dagsturhytte i sin kommune. Bilder av hytta og mer info om prosjektet finner du på Dagsturhytta Agder - Agder fylkeskommune.

Dagsturhytta Froland

I Froland skal dagsturhytta helst plasseres i nærheten av Osedalen. For at hytta skal være tilgjengelig for flest mulig, bør gåturen fra sentrum ta 20-45 minutter. Det må være parkeringsmuligheter nær begynnelsen av stien til hytta. På fylkeskommunens nettside finner du mer om kriteriene for plassering av dagsturhytta.

I juni 2022 ba vi om innspill til hvor hytta bør ligge, og mange gode forslag kom inn fra både organisasjoner og personer. Ut fra kriteriene for tomtevalg er Krossåsen nå den mest aktuelle plasseringen. Avgjørelsen tas av de folkevalgte i formannskapet 23. august og i kommunestyret 8. september. Dagsturhytta skal etter planen oppføres i løpet av 2023.

Kontaktinfo

Kultur- og næringsrådgiver
Ole Tom Tjuslia

Telefon
928 24 882

E-post
ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no

Besøks- og postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland