Kriseteam

Kommunens kriseteam har som oppgave å hjelpe mennesker i akutte situasjoner som i alvorlig grad rammer liv og helse. Kriseteamet skal være en ekstra ressurs når det er påkrevd med tidlig innsats i en akutt fase inntil andre hjelpesystemer kan tre i funksjon.

Det er politi, brannvakt, legevakt, sykehus og lignende som sørger for å tilkalle kriseteamet. Kriseteamet i Froland består av prest, helsesykepleier, sykepleier, kateket, lærer og sosionom.

Kontaktinfo

Kontakt dagtid
Vibeke Dehli

Mobil
993 59 296

 

Kontakt
kveld/helg/helligdag


Mobil
975 65 185
Hjemmesykepleien formidler kontakt