Kriseteam

Kommunens kriseteam har som oppgave å hjelpe mennesker i akutte situasjoner som i alvorlig grad rammer liv og helse. Kriseteamet skal være en ekstra ressurs når det er påkrevd med tidlig innsats i en akutt fase inntil andre hjelpesystemer kan tre i funksjon.

Det er politi, brannvakt, legevakt, sykehus og lignende som sørger for å tilkalle kriseteamet. Kriseteamet i Froland består av prest, helsesøster, sykepleier, kateket, lærer og sosionom.

Kontaktinfo

Kriseteam

Kontakt dagtid: 

Leder
Kristin Dale Nilsen

Mobil - arbeid
990 91 023

Mobil - privat
924 69 247 

 

Kontakt
kveld/helg/helligdag:


Mobil
975 65 185
Hjemmesykepleien formidler kontakt