Kriseteam

Kommunens kriseteam har som oppgave å hjelpe mennesker i akutte situasjoner som i alvorlig grad rammer liv og helse. Kriseteamet skal være en ekstra ressurs når det er påkrevd med tidlig innsats i en akutt fase inntil andre hjelpesystemer kan tre i funksjon.

Det er politi, brannvakt, legevakt, sykehus og lignende som sørger for å tilkalle kriseteamet. Kriseteamet i Froland består av prest, helsesykepleier, sykepleier, kateket, lærer og sosionom.

Kontaktinfo

Henvendelser dagtid
Hilde Oveland Lauvrak
Mobil
474 66 135

Henvendelser kveld, helg, helligdag
Hjemmesykepleien formidler kontakt
Mobil
975 65 185

Virksomhetsleder Helse og velferd
Tove Solli
Mobil
901 25 133