Tilrettelagt transport (TT-kort)

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som ikke kan benytte kollektivtransport på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom. Beløpet tildeles etter faste satser og vurderes i forhold til behov. TT-kortet skal brukes kun til lokale fritidsreiser og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden. Les mer på pasientreiser.no.

Hvordan få tilbudet?

Du må fylle ut et søknadsskjema, og legen din må fylle ut en legeerklæring. For å få skjemaet, kontakt Froland Legekontor. Søknaden skal sendes til kommunen.

Søknadsfrist

For tildeling 1. halvår er søknadsfristen 15. november og for 2. halvår 15. mai. Har du fått innvilget TT-kort, trenger du ikke søke på nytt for neste halvår. Det er tildeling kun to ganger i året. Søknader som kommer inn etter fristen, blir liggende på vent til neste behandling.

Hva skjer videre? 

Har du har fått innvilget TT-kort, vil du motta et kort i posten. Du kan bruke kortet som betaling for transport med drosje eller spesialbil. Kortet fylles med tildelt beløp 1. januar og 1. juli. Hvis situasjonen endrer seg og du får behov for høyere beløp enn du er tildelt, må du søke på nytt.

Kontaktinfo

Velferd

Telefon
37 23 55 88

E-post
post@froland.kommune.no

Besøksadresse
Furuveien 1
4820 Froland
(i underetasjen)

Postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland