Bli støttekontakt

Å være støttekontakt handler om å bidra til at mennesker i en vanskelig situasjon får en mer meningsfylt fritid.

Vi har behov for voksne støttekontakter som kan bidra med «den gode samtalen» og praktiske oppgaver ved behov, samt bistå til deltakelse i samfunnet som f.eks. ved å delta i aktiviteter som turer, møter eller kulturarrangementer, som den enkelte trenger følge til. Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som har livserfaring, litt ekstra tid og som har lyst til å være med på å gi andre en bedre hverdag.

Kontaktinfo

Habilitering
Arnhild Daasvatn

Mobil
909 91 214

E-post
Arnhild Daasvatn


Psykisk helsetjeneste
Hilde Oveland Lauvrak

Mobil
474 66 135

E-post
Hilde Oveland Lauvrak