Samlokaliserte boliger

Froland kommune har tre boligkomplekser med heldøgns helse- og omsorgstjenester:

  • Bjørkeveien 2
  • Frolandsveien 1019
  • Torskar 2

Boligene er til mennesker med nedsatt funksjonsevne eller andre omfattende bistandsbehov.

Søke om tjenester

Kontaktinfo

Vakttelefon Bjørkeveien 2
480 35 020

Teamleder Bjørkevegen 2
Linda Kittelsen
Telefon
482 92 230

 

Vakttelefon Frolandsveien 1019
901 07 209

Teamleder Frolandsveien 1019
Jurate Drage
Telefon
482 89 390

 

Vakttelefon Torskar 2
476 73 304

 

Avdelingsleder Habilitering
Marit Henriksen
Telefon
976 29 649

Koordinering og tildeling