Omsorgsstønad

Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for familier å fortsette å ha den daglige omsorgen for sine nærmeste. Dersom du i eget hjem har særlig tyngende omsorgsarbeid som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du ha rett til å motta omsorgsstønad. Omsorgsstønaden er et fast beløp hver måned som gir en godtgjørelse for noen av timene du bruker.

Når vi skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, ser vi på:

  • Hvor mange timer du gir omsorg
  • Om arbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
  • Om du gir mye omsorg om natten og dermed mister nattesøvn
  • Hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
  • Hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
  • Om du blir sosialt isolert, slik at du selv ikke kan ta ferie eller delta i fritidsaktiviteter
  • Om du har omsorg for mer enn én person
  • Om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, dvs. egne mindreårige barn
  • Om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Slik søker du

For å søke om omsorgsstønad, må du fylle ut og sende inn et skjema. Du kommer til skjemaet ved å trykke på knappen nedenfor. Du kan laste ned fila til pc-en din og fylle ut alle de blå feltene før du skriver ut.

Søke om omsorgsstønad (PDF, 148 kB)

Kontaktinfo

Virksomhetsleder
Tove Solli

Mobil
901 25 133

E-post
tove.solli@froland.kommune.no