Koronasituasjonen og habiliteringstjenester

Froland kommune følger smittesituasjonen nøye. I tillegg til informasjon fra kriseledelsen og kommuneoverlegen forholder habiliteringstjenesten seg til forskrifter og retningslinjer fra:

 

Smittevern og habilitering

Nedenfor finner du info om hvordan vi ivaretar smittevernet for våre brukere.

Besøk

Vi gjør individuelle avtaler om besøk. Restriksjoner eller begrensninger i bofellesskapene gjelder fellesarealene. Vi tilrettelegger for besøk i beboernes private leiligheter. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med leder i bofellesskapet.

Turer

Vi planlegger utflukter sammen med beboere og pårørende ut fra gjeldende smittevernregler.

Dagaktivitet

Mølla Vekst planlegger sitt tjenestetilbud ut fra gjeldende smittevernregler. Om det i tiden framover av smittevernhensyn blir nødvendig med alternative løsninger, har Mølla nå godt erfaringsgrunnlag.

Støttekontakt

Alle våre støttekontakter mottar veiledning og blir oppfordret til å

  • sette seg godt inn i smittevernrutinene
  • installere Teams-appen og delta i team med andre støttekontakter og lederne for støttekontakttjenesten
  • benytte naturen og utemiljøet til aktiviteter sammen med brukerne
  • bli kjent med Facetime, Teams og andre videosamtaleverktøy for å kunne opprettholde kontakt med brukerne ved eventuelle endringer i smittesituasjonen
  • ta kontakt med oss dersom de har spørsmål vedrørende smittevern