Hva er habilitering?

Habilitering er målrettet samarbeid på ulike arenaer mellom bruker, pårørende og tjenesteytere. Habilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål. Formålet er at personer som har, eller står i fare for å få, begrensninger i sin funksjonsevne skal gis mulighet til å fungere best mulig i hverdagen.

Du kan lese mer om habilitering på nettsiden til NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming).

Kontaktinfo

Virksomhetsleder
Tove Solli

Mobil
901 25 133

E-post
tove.solli@froland.kommune.no