Hva er habilitering?

Habilitering er målrettet samarbeid på ulike arenaer mellom bruker, pårørende og tjenesteytere. Habilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål. Formålet er at personer som har, eller står i fare for å få, begrensninger i sin funksjonsevne skal gis mulighet til å fungere best mulig i hverdagen.

Du kan lese mer om habilitering på nettsiden til NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming).

Kontaktinfo

Avdelingsleder Habilitering
Marit Henriksen

Telefon
976 29 649

 

Virksomhetsleder Helse og velferd
Tove Solli

Telefon
901 25 133