Hva er habilitering?

Habilitering er målrettet samarbeid på ulike arenaer mellom bruker, pårørende og tjenesteytere. Habilitering skal ta utgangspunkt i brukerens livssituasjon og mål. Formålet er at personer som har, eller står i fare for å få, begrensninger i sin funksjonsevne skal gis mulighet til å fungere best mulig i hverdagen.

Du kan lese mer om habilitering på nettsiden til NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming).

Kontaktinfo

Habilitering

Avdelingsleder
Arnhild Daasvatn

Mobil
909 91 214

E-post
arnhild.daasvatn@froland.kommune.no

Besøksadresse
Furuveien 1
4820 Froland