Bofellesskap

Vi har to bofellesskap; Bjørkevegen 2, som har vært etablert siden 1991, og Frolandsveien 1019, som åpnet våren 2016. Begge boligene er kommunale utleieenheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne eller andre omfattende bistandsbehov. Bjørkevegen 2 har seks leiligheter, og Frolandsveien 1019 har fem leiligheter. Boligene har heldøgnsbemanning med våken eller hvilende nattevakt.

Søke om tjenester

Kontaktinfo

Bjørkevegen 2
Teamleder
Linda Kittelsen

Mobil
482 92 230

 

Frolandsveien 1019
Teamleder
Jurate Drage

Mobil
482 89 390

 

Habilitering
Virksomhetsleder
Tove Solli

Mobil
901 25 133

E-post
tove.solli@froland.kommune.no