Avlastningsbolig

I Skotheia 21 har vi avlastningsbolig for barn og unge. Her tilrettelegger vi for aktivitet og fritid i trygge rammer med døgnkontinuerlig oppfølging.

Søke om tjenester

Kontaktinfo

Vakttelefon Skotheia
474 89 051

 

Teamleder Skotheia
Linda Kittelsen
Telefon
482 92 230

 

Avdelingsleder Habilitering
Marit Henriksen
Telefon
976 29 649

 

Virksomhetsleder Helse og velferd
Tove Solli
Telefon
901 25 133