Avlastningsbolig

I Skotheia 21 har vi avlastningsbolig for barn og unge. Her tilrettelegges det for aktivitet og fritid i trygge rammer med døgnkontinuerlig oppfølging.

Søke om tjenester

Kontaktinfo

Avlastningsbolig
Teamleder

Katrine Valsvik

Mobil
908 42 870

E-post
katrine.valsvik@froland.kommune.no

 

Habilitering
Virksomhetsleder
Tove Solli

Mobil
901 25 133

E-post
tove.solli@froland.kommune.no