Avlastning i privat hjem

Har du barn med funksjonsnedsettelser som gjør hverdagen krevende, kan du søke om avlastning i privat hjem. Avlastningshjemmet kan være hos kjente, eller en kan bli kjent med noen som tilbyr avlastning. For å kunne godkjennes som avlastningshjem, kreves intervju og politiattest.

For å søke om avlastning, må du fylle ut og sende inn et skjema. Du kommer til skjemaet ved å trykke på knappen nedenfor. Du kan laste ned fila til pc-en din og fylle ut alle de blå feltene før du skriver ut. Det er ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende.

Søke om avlastning (PDF, 148 kB)

Kontaktinfo

Habilitering

Avdelingsleder
Arnhild Daasvatn

Mobil
909 91 214

E-post
arnhild.daasvatn@froland.kommune.no

Besøksadresse
Furuveien 1
4820 Froland