Habilitering / Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne

På grunn av koronaviruset er det besøksforbud i følgende boliger og bofellesskap:
Bjørkeveien, Dalen, Frolandsveien 1019 og Skotheia

Ved spesielle behov, ta kontakt på telefon.