Registrering hos politiet i Kristiansand

Borgere fra Ukraina som skal søke asyl i Agder, må registreres på politihuset i Kristiansand. Ta kontakt på telefon eller e-post på forhånd. Ikke møt opp uten avtale.

  • E-post: agder.asyl@politiet.no - Oppgi navn og telefonnummer
  • Telefon: 38 13 60 00 (mandag - fredag kl. 08:00-15:30)

D-nummer

Når en blir registrert hos politiet, får en et d-nummer. D-nummeret er et midlertidig identitetsnummer og består av 11 siffer.

Utlendingsdirektoratet - D-nummer