Beredskap i Froland

Kommunens kriseledelse følger situasjonen i Ukraina.

Kriseteam

Kriseteamet trer i funksjon når en katastrofe inntreffer.

Tilfluktsrom

I Froland finnes ett offentlig og sju private tilfluktsrom. Det offentlige befinner seg i Frolandshallen ved Froland ungdomsskole. På dette kartet ser du alle offentlige tilfluktsrom i Norge.

Atomberedskap

Froland kommune har et lager med jodtabletter til innbyggere under 18 år samt gravide og ammende. På nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet finner du info om hva kan du gjøre for å beskytte deg.

Her finner du informasjon fra kommuneoverlegen om inntak av jodtabletter ved atomulykker.

Beredskap hjemme

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Her finner du råd om egenberedskap fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kontaktinfo

Beredskapskoordinator
Ole Tom Tjuslia

Telefon
928 24 882

 

Beredskapskoordinator
Bård Noraberg

Telefon
913 02 172

 

Telefoner
Politi: 02800
Legevakt: 116 117

Nødnummer
110 - Brann
112 - Politi
113 - Medisinsk