Flyktningvenn

Vi trenger deg som flyktningvenn

Flyktningtjenesten i kommunen trenger stadig nye flyktningvenner og vennefamilier. Målet med flyktningvenntjenesten er å bidra til en bedre integrering i det norske samfunnet.

Å være flyktningvenn innebærer å møtes jevnlig med en flyktning eller en flyktningfamilie. Samværet finner gjerne sin form etter behov og interesser. Eksempler: Å snakke sammen, gå tur, gjøre lekser, lage mat, trene sammen og lignende. Vår erfaring er at relasjonen ofte er givende for begge parter.

Ønsker du å vite mer om dette?

Ta gjerne kontakt med oss for å få vite mer om flyktningvenner.

 

Kontaktinfo

Veileder
Camilla Sandbu Johnsen

Telefon
37 41 94 86

Mobil
469 24 247

E-post
camilla.sandbu.johnsen@nav.no