Boliger til flyktninger

Vi vil motta flyktninger og asylsøkere i tiden som kommer. Det er behov for flere boliger. Om du har egnet bolig eller leilighet du ønsker å leie ut, ta kontakt med oss i flyktningtjenesten.

Flyktningenes første hjem i Froland er stort sett i bofellesskap i kommunal regi, men mange ønsker med tiden å bo for seg selv på hybel eller i en liten leilighet på det private leiemarkedet.

Ønsker du å leie ut til flyktninger, legg gjerne ut annonse på nettstedet finnhjerterom.no

Kontaktinfo

Flyktningtjenesten - NAV Froland
Kontakt flyktningtjenesten

Postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland

Besøksadresse
NAV Froland 
Osedalen
4820 Froland