Startlån

Hvem kan få startlån?

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i bank. Startlån kan gi deg mulighet til få en nøktern og rimelig bolig. 

Vi legger vekt på:

  • at du har hatt langvarige problemer med å finansiere egen bolig
  • at du har benyttet muligheten til sparing ut ifra din økonomiske situasjon

Startlånet er behovsprøvd.

Sjekk om du er i målgruppen for startlån.

Hva kan du få startlån til?

Les mer på Husbankens hjemmeside

Hvor mye kan jeg låne?

Les mer på Husbankens hjemmeside

Slik søker du

Søknadsskjema
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos kommunen eller hos NAV.

Mangler du BankID eller er verge?

Slik får du søkt elektronisk

Sparetips og budsjett

Her kan du finne nyttige sparetips og hjelp til å lage et privatbudsjett.

Kontaktinfo

Startlån

Saksbehandler
Liv Unni Utheim

Mobil
488 67 422

E-post
liv.unni.utheim@nav.no