Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Her finner du ut om du er i målgruppen.

Slik søker du

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papirskjema. Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos NAV. Søknadsfristen er den 14. hver måned. Du får svar på søknaden innen den 10. neste måned.

Hva skjer videre?

Får du bostøtte, overføres søknaden din automatisk til neste måned hvis det ikke er skjedd endringer.

Husk å melde fra om endringer.

Er inntekten din gått opp eller ned? Eller har noen flyttet inn eller ut av husstanden din? Skal du flytte? Husk at du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte.

Klage

Hvis du mener noe i vedtaket er feil, kan du klage innen tre uker fra du mottok vedtaket.
Slik klager du.

 

Kontaktinfo

Bostøtte

NAV Froland