Kontaktinfo

Tjeneste- og boligkontor

Leder
Marit Bolstad Tveide

Telefon
37 23 55 99

Mobil
476 69 088

 

Konsulent
Rita Lund Løvdal

Telefon
37 23 56 16