Rus og avhengighet

Hva tilbyr vi?

  • Samtaler i hjemmet eller på annet egnet sted
  • Støtte og hjelp til å mestre aktiviteter i hverdagen
  • Hjelp til administrering av medisiner
  • Praktisk bistand; for eksempel følge til offentlige kontorer, lege og handling. Vi gjør det sammen med deg, og vi gjør det som trening for at du skal ha det bedre i hverdagen

Slik søker du

Søknad om tjenester fra psykisk helse (PDF, 91 kB)

Trenger du et behandlingstilbud?

Ta kontakt med oss hvis du ønsker behandling for ditt rusproblem. Vi formidler kontakt med Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling på Sørlandet sykehus. Tilbudet blir tilrettelagt for deg.

Økonomisk sosialhjelp

Angående økonomisk sosialhjelp, ta kontakt med NAV Froland.

Andre tjenester til deg som har et rusproblem

Psykisk helsetjeneste i Froland har også tjenester som kan være aktuelle for deg.

Treff 28 er et tilbud for mennesker med psykiske lidelser. Vi tilbyr sosialt samvær og ulike aktivteter. Det er åpent for alle, og du trenger ikke avtale tid på forhånd. Treff 28 er et rusfritt tilbud.

Kontaktinfo

Ruskonsulent
Karianne Værstad

Mobil
482 72 399

E-post
karianne.vaerstad@froland.kommune.no