Kurs i depresjonsmestring

Kurs i Mestring av Depresjon (KiD) er et kurs for voksne som er nedstemte eller deprimerte, eller som har erfaring med depresjonssymptomer.

Ved depresjon endres måten den enkelte tenker på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke nedstemtheten. På kurset lærer deltakerne å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet.

Kurset går over ti samlinger, og hver samling varer i 2,5 timer. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs.

Nærmere informasjon, ta kontakt med kurslederne:

Kurs i depresjonsmestring
Navn Telefon E-post
Hilde Oveland Lauvrak 474 66 135 Send e-post
Kristin Dale Nilsen 990 91 023 Send e-post