Boteknisk veileder

Hva tilbyr vi?

Boteknisk veileder kan bidra med:

  • Gjøre mindre vedlikeholdsoppdrag hos deg som har tjenesten
  • Engasjere deg som mottar hjelpen i vedlikeholdsarbeidet
  • Lære deg enkelt vedlikehold

Av og til tar veilederen med seg brukere av tjenesten på oppdrag. Veilederen samarbeider tett med miljøarbeider og din saksbehandler fra psykisk helse. Dette gjør vi for å oppnå den beste helheten for deg som bruker tjenesten.

Hvem kan få tjenesten?

Målgruppen er vanskeligstilte i boligmarkedet, personer uten fast bolig, psykisk syke, rusmisbrukere og personer med dobbeltdiagnose.

Boteknisk veileder har også med seg aktuelle arbeidstakere i sine prosjekter. Dette kan være ungdom som trenger praksis, arbeidsledige som er innvilget tiltak fra NAV og lærlinger med behov for praksis.

Les mer om boteknisk veileder på Husbankens nettsider.

 

Kontaktinfo

Boteknisk veileder
Tore Olsen

Kontaktperson
Hilde Oveland Lauvrak

Telefon
474 66 135

E-post
hilde.oveland.lauvrak@froland.kommune.no.

Åpningstider

Mandag, tirsdag og torsdag
kl. 09:00 - 15:00