Smittevern

Smittevernloven gir kommunen mange oppgaver innen forebygging og behandling av smittsomme sykdommer. Det er kommuneoverlegen som har det overordnede ansvaret for at smittevernlovens bestemmelser følges opp.

Smitte i hverdagen

Du som innbygger, særlig i dagliglivet som forelder til barnehage- og skolebarn eller som pårørende til syke, vil ofte gjøre vurderinger som har med smittsomme sykdommer å gjøre. Du kan få gode råd hos fastlegen, på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Barnehagene og skolene kan også videreformidle informasjon. Vi anbefaler dessuten Folkehelseinstituttets nettsider. Se også gjerne våre sider om barn og sykdom.

Varsling av smitte

Ved utbrudd av smittsomme sykdommer i barnehager og institusjoner skal den ansatte som oppdager smitteutbruddet snarest mulig kontakte kommuneoverlegen, eventuelt helsesøster. Kommuneoverlegen varsler videre til aktuelle instanser som legevakt, fastleger, Mattilsynet, fylkeslegen og Folkehelseinstituttet.

Kontaktinfo

Kommuneoverlege
Anne Ruth Syrtveit Mikalsen

Telefon
957 98 077

E-post
anne.ruth.s.mikalsen@froland.kommune.no