Fastlege eller bytte av fastlege

Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.

Leger i Froland

I Froland har vi to legekontorer:

Finn ledig lege

Finn ledig lege (krever ikke innlogging)

Bytte fastlege

Bytte fastlege (krever innlogging)