Fastlege eller bytte av fastlege

Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.

Leger i Froland

Froland legekontor - tlf. 37 23 55 84

Finn ledig lege

Finn ledig lege (Krever ikke innlogging)

Bytte fastlege

Bytte fastlege (Krever innlogging)

Kontaktinfo

Avdelingsleder Helse
Vibeke Dehli
Telefon
993 59 296

 

Virksomhetsleder Helse og velferd
Tove Solli
Telefon
901 25 133