Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen har en rådgivende og administrativ rolle innen helse- og legetjenester. Froland har sammen med Arendal flere kommuneoverleger med hvert sitt ansvarsområde:

Erik L. Werner

Erik L. Werner har ansvar for fastleger, turnusleger, helsestasjonsleger (i Arendal) og fengselsleger (i Arendal). Klager på fastlegetjenesten rettes til Erik L. Werner.

Helene Rakeie

Helene Rakeie har ansvar for eldremedisin og kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og er sykehjemslege ved Froland sykehjem. Hun bistår kommunens beredskapskoordinator og sitter i kriseledelsen i både Froland og Arendal. Hun er dessuten medisinsk representant i Etisk Råd i Arendal kommune. Klager på tjenester til eldre rettes til leder av den aktuelle tjenesten og til Helene Rakeie.

Preben Aavitsland

Preben Aavitsland har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern. Han har tilsyn med virksomheter som skoler, barnehager, solarier og tatoveringsstudioer. Klager og bekymringer vedrørende støy, sikkerhet, hygieniske forhold, luftkvalitet, radon, inneklima og smitte rettes til Preben Aavitsland.

Marianne Skreden

Marianne Skredens ansvarsområde er barn, unge og familier. Hun samarbeider med helsestasjonen, kommunens avdeling for oppvekst og barnevernet. Klager på tjenester til barn, unge og familier rettes til leder av den aktuelle tjenesten og til Marianne Skreden.

Kontaktinfo

Kommuneoverlegene

Smittevern og miljørettet helsevern
Preben Aavitsland

Telefon (onsdag og torsdag)
37 01 38 59

Mobil
901 98 221

 

Legetjenester
Erik L. Werner

Telefon (torsdag)
37 01 33 14

Mobil
917 68 413

 

Eldremedisin og KØH
Helene Rakeie

Telefon (sentralbord)
37 23 55 00