Kommunal øyeblikkelig hjelp

Hva er kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)?

KØH er et alternativ til innleggelse på sykehus. Pasienten skal få et like godt tilbud gjennom KØH som ved sykehusinnleggelse. KØH er ikke erstatning for korttidsopphold, rehabilitering eller avlastning. Sengeplassene er på Myratunet i Arendal. Opphold vil normalt være 1-3 døgn.

Ambulant KØH

Ambulant KØH består i at sykepleiere i tett samarbeid med KØH-lege gir behandling hjemme hos pasienten. Det er fastlege eller legevaktslege som vurderer om tjenesten er aktuell for pasienten og som tar kontakt med KØH-legen. Målet med ambulant KØH er å forebygge og avverge akutte sykehusinnleggelser.

Hvem kan få tjenesten?

Tjenesten er for pasienter som trenger medisinsk behandling. Det er fastlege, legevaktslege eller sykehuslege (skadepoliklinikk) som i samråd med KØH-legen legger inn pasienter.

Eksempler på pasientgrupper som kan være aktuelle:

 • Smertebehandling etter fall
 • Infeksjoner (urinveisinfeksjon, lungebetennelse)
 • Væskebehandling
 • Økende pustebesvær
 • Økende forvirringstilstand
 • Kvalme og oppkast
 • Mage- og tarmproblemer

Eksempler på pasientgrupper som ikke er aktuelle:

 • Brystsmerter
 • Rus og psykiatri
 • Barn under 16 år

Hva kan du forvente etter innleggelse?

 • Rask igangsetting av behandling, observasjon og oppfølging i samsvar med behandlingsplanen
 • Daglig undersøkelse av KØH-lege
 • Lege i beredskap 24 timer i døgnet
 • Sykepleier tilstede 24 timer i døgnet
 • Fysioterapeut/ergoterapeut mandag - fredag
 • Tett samarbeid om overføring til tilbud i egen kommune før utskriving

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.