Sterk og Stødig - Trening for seniorer

«Sterk og Stødig» er et nasjonalt konsept som skal virke helsefremmende og fallforebyggende for hjemmeboende eldre.

Hver tirsdag kl. 09:30-10:30 er det gruppetrening med Gry Helen Olsen, Gro Vangsnes Bøylestad og Beate Kittelsen på frivilligsentralen i Furuvegen 4.

For å bli med, ta kontakt med fysioterapeutene eller frivilligsentralen.

Kontaktinfo

Fysioterapeut
Gry Helen Olsen

Mobil
906 64 299

E-post
gry-helen.olsen@froland.kommune.no

 

Fysioterapeut
Gro Vangsnes Bøylestad

Mobil
957 59 885

E-post
gro.vangsnes.boylestad@froland.kommune.no

 

Frivilligsentralen
Beate Kittelsen

Telefon
917 57 594

E-post
post@froland.frivilligsentral.no