Fysioterapi for voksne og eldre

Fysioterapi består av stimulering, trening, veiledning og tilrettelegging, slik at bruker kan vedlikeholde eller bedre sin funksjon.

Fysioterapeutene samarbeider med sykehjemmet, hjemmesykepleien, sykehuset, psykisk helse, Frisklivssentralen og Frivilligsentralen (Sterk og Stødig).

Vi tilbyr:

  • Undersøkelse og behandling (Hjemmebehandling ved behov)
  • Rehabilitering
  • Fallforebygging
  • Gruppetrening
  • Hjelpemiddelvurdering og tilpasning

Hvem kan få tjenesten?

Eldre og voksne over 18 år. Vi samarbeider med Frolandia Fysioterapi.

Slik tar du kontakt

Fysioterapeutene kan kontaktes enten direkte eller via fastlegen, omsorgstjenesten eller sykehuset. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Pris

Her finner du informasjon om egenandeler og frikort.

Kontaktinfo

Fysioterapeut
Gry Helen Olsen

Telefon
906 64 299

E-post
gry-helen.olsen@froland.kommune.no

 

Fysioterapeut
Gro Vangsnes Bøylestad

Telefon
957 59 885

E-post
gro.vangsnes.boylestad@froland.kommune.no

Besøksadresse
Furuvegen 2
4820 Froland

 

Avdelingsleder fysio- og ergoterapi
Anne Lyngroth

Telefon
906 66 819

E-post
anne.lyngroth@froland.kommune.no